Crossing borders at IENE 2018

Internationale meerdaagse conferentie

In het iconische gebouw, het Evoluon, in Eindhoven kwamen van 10 – 14 september ruim 350 professionals uit het werkveld ecologie en transportinfrastructuur bijeen voor IENE 2018. Ruim een jaar heeft PINO intensief samengewerkt met het Organisatie Comité om het concept, programma, de werving en communicatie naar deelnemers en de logistieke en facilitaire organisatie uit te werken en voor te bereiden. Met een vertegenwoordiging van meer dan 38 nationaliteiten kijken de partners (Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Noord-Holland, provincie Noord-Brabant en de Vlaamse overheid) terug op een bijzonder geslaagde conferentie.

Crossing borders

Met de aankomstdag meegerekend kregen de deelnemers van IENE 2018 een volledig en divers 4-daags programma aangeboden. Met interessante keynotes vanuit binnen- en buitenland en  verschillende parallelle sessies bestaande uit lange en korte inspirerende lightning talks, posterpresentaties en uitgebreide workshops. Eén congresdag bestond uit deelname aan een van de 11 excursies in Nederland of Vlaanderen. Het conferentiethema ‘Crossing borders for a greener and sustainable transport infrastructure’ werd daarmee in de praktijk zichtbaar. Het benadrukt dat samenwerking tussen overheden, wetenschappers en aannemers cruciaal is bij het werken op het gebied van infra-natuur én dat het ook nog eens in de praktijk werkt. Natuur houdt namelijk niet op bij de landsgrenzen, disciplines of projecten.

 

Communicatie en organisatie
Om de communicatie in de aanloop naar de conferentie goed op gang te brengen heeft PINO verschillende middelen ingezet. Naast het up-to-date houden van de conferentiewebsite, vervaardigde PINO ook iedere maand een nieuwsbrief voor het gehele IENE netwerk. Ook de inzet van een geavanceerde ‘Abstract Submission Tool’ maakte onderdeel uit van PINO’s dienstverlening. De inzet van de Netwerkapp vooraf en tijdens de conferentie was een belangrijke duurzame vernieuwing binnen het IENE netwerk. Met ruim 250 gebruikers was dit medium een groot succes te noemen.

Is uw congres ook grensoverstijgend?