Samenwerking PINO en Partners for Water versterkt kennisuitwisseling over waterveiligheid

Bram van der Wielen | kennis- en communicatieadviseur RVO-programma Partners for Water

In een langdurige samenwerking tussen eventbureau PINO en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), worden grote stappen gezet om wereldwijde watergerelateerde uitdagingen aan te pakken. PINO ondersteunt dit initiatief door het organiseren en uitvoeren van een breed scala aan evenementen en communicatie-uitingen. Hierover gaan we in gesprek met Bram van der Wielen, kennis- en communicatieadviseur bij het RVO-programma Partners for Water en Thomas Klink, eventmanager en Thari Hermsen, communicatieadviseur bij PINO.

Samenwerken aan duurzame impact
Bram van der Wielen legt uit: ‘Partners for Water is een programma van de Nederlandse overheid. Vier ministeries richten zich gezamenlijk op de bijdrage van Nederland aan waterveiligheid en waterzekerheid wereldwijd. We zetten onze kennis en kunde in om de wereld veiliger te maken als het gaat om de bescherming tegen te veel water, te weinig water en slechte waterkwaliteit. We werken samen met de nationale en internationale watersector, zoals overheden, bedrijven en kennisinstellingen, om duurzame impact te maken.’

PINO, het bureau dat de aanbesteding in 2022 won, verzorgt voor een periode van zes jaar alle communicatie en evenementen voor Partners for Water. Bram: ‘PINO helpt ons bij de organisatie van evenementen die essentieel zijn voor kennisdeling en netwerkvorming binnen de internationale watersector.’

De rol van PINO
Thomas Klink, eventmanager bij PINO, is vanuit zijn functie betrokken bij de evenementen voor Partners for Water. ‘Vanuit mijn rol zorg ik voor de praktische uitvoering van de evenementen en de afstemming met locaties, sprekers en leveranciers. Onze gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat de evenementen naadloos aansluiten bij de doelen van het programma. Die houden we altijd voor ogen.’

Thari Hermsen, communicatieadviseur bij PINO, is vanuit haar rol verantwoordelijk voor de communicatie- en content van de website, evenementen, social media en de nieuwsbrief. ‘Bij een evenement voor Partners for Water zorg ik dat de communicatie voor, tijdens en na het evenement helder is en soepel verloopt.’

Communicatie en kennisoverdracht
Volgens Bram is een van de grootste uitdagingen kennisdeling en -borging. We willen niet alleen kennis exporteren naar het buitenland, maar ook leren van lokale partijen die met het onderwerp water bezig zijn. In Nederland hebben we veel kennis van water die we wereldwijd inzetten. Maar ook wij kunnen nog veel leren van andere landen, zoals Indonesië, Bangladesh en Vietnam, die soortgelijke uitdagingen hebben op het gebied van water. Door middel van communicatie en evenementen wisselen we deze kennis uit. We organiseren samen met PINO zo’n 30 bijeenkomsten per jaar, van webinars, landenbijeenkomsten tot grotere evenementen, waaronder het tweejaarlijkse event Waterproof, waar de hele Nederlandse watersector samenkomt.’

''Wat ik zo mooi vind aan de samenwerking met PINO is hun flexibiliteit en creativiteit''

Een succesvol evenement: Waterproof
Thomas organiseerde het Waterproof event dat begin 2024 plaatsvond. Hier kwamen 350 Nederlandse waterprofessionals samen in Utrecht. ‘Ik ondersteunde samen met mijn collega’s, zowel bij de ontwikkeling als de uitvoering van het programma. Het netwerken en kennisdelen stond centraal, waarvoor we veel ruimte op hebben opgenomen in het programma. De rode draad van het evenement zorgde ervoor dat alle keuzes en activiteiten bijdroegen aan de gestelde doelen.’

Doorlopende samenwerking
Volgens Bram is de samenwerking met PINO bijzonder doordat deze langdurig is. ‘PINO wordt niet alleen ingeschakeld om slechts een evenement te organiseren, maar we werken echt meerdere jaren samen aan het verbeteren en uitbreiden van onze impact.’

Persoonlijke lessen en waardering
Bij de vraag naar wat persoonlijk hun belangrijkste les is geweest vertelt Thari: ‘Bij een complex project als Partners for Water is het belangrijk om soms een stapje terug te doen en goed te luisteren naar wat precies de vraag is. In plaats van snel schakelen, helpt het om zorgvuldig na te denken over de beste aanpak.’

Thomas heeft geleerd hoe belangrijk een duidelijke en transparante werkwijze is. ‘In tegenstelling tot andere projecten blijven hier veel dingen terugkomen, waardoor goede afstemming en het vastleggen van informatie belangrijk is.’

Bram voegt hieraan toe: ‘Als opdrachtgever heb ik geleerd om specifiekere opdrachten te geven. Dit maakt het voor PINO makkelijker om aan onze verwachtingen te voldoen.’

Bram sluit af met een persoonlijke noot: ‘Wat ik zo mooi vind aan de samenwerking met PINO is hun flexibiliteit en creativiteit. Ze denken echt mee en komen met waardevolle ideeën. Deze samenwerking voelt als een partnerschap waarbij we samen bouwen aan duurzame oplossingen voor watergerelateerde uitdagingen wereldwijd.’

Mogen we ook met jou samenwerken?