”Ik ben zelf enorm resultaatgericht en PINO heeft dezelfde focus op delivery.”

Prof. Dr. Patrick Verkooijen, CEO van het Global Center on Adaptation

De samenwerking van het Global Center on Adapation (GCA) en PINO gaat terug naar de lancering van de GCA in de Ridderzaal in 2018. Sinds de oprichting van deze in Nederland gehuisveste internationale organisatie is hun missie om landen wereldwijd voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

De gevolgen van klimaatverandering laten zich wereldwijd nu al voelen: overstromingen, droogte, hittestress. We kijken er inmiddels nauwelijks meer van op. En dit is pas het begin van de extreme klimaatgevolgen die ons nog te wachten staan. Kortom, het is noodzakelijk dat we ons hier tegen wapenen. Echter in de praktijk blijkt dat het concreet toepassen van klimaatbestendige oplossingen in veel landen nog in de kinderschoenen staat. Een belangrijke opdracht van het GCA is dan ook om regeringen en financiers te overtuigen van nut en noodzaak om deze klimaatbestendige investeringen nu te doen. Dit is economisch rendabeler dan de uiteindelijke schade van een klimaatramp achteraf. De realiteit is echter weerbarstiger: niet alle landen denken een paar stappen vooruit om juist nu deze slimme investeringen te doen. De vraag is dan ook hoe een omslag te krijgen.

Door gericht wereldspelers bij elkaar te brengen die van elkaar kunnen leren welke klimaatbestendige oplossingen werken en waarvoor dus financiering moet worden gevonden. PINO helpt het GCA om deze ‘action forcing events’ te organiseren waarbij regeringen worden gekoppeld aan ontwikkelingsbanken, de private sector en maatschappelijke organisaties. PINO sprak met prof. dr. Patrick Verkooijen, CEO van het GCA, over deze duurzame samenwerking en de organisatie van deze events.

Waarom werken jullie graag samen met PINO?

‘Ik ben zelf enorm resultaatgericht en PINO heeft dezelfde focus op delivery. Gelet op de urgentie van het klimaatvraagstuk is dit cruciaal. Elke high level meeting die we organiseren dient een concrete vertaling te kennen in specifieke projecten. Het is dan ook belangrijk dat deze bijeenkomsten minutieus gepland worden. De tijd van deelnemende regeringsleiders is uiteraard zeer kostbaar – en dit vraagt dan ook om een hele scherpe afbakening in het voortraject. Hoe richten we de bijeenkomst in? Wat is technisch mogelijk? Hoe kunnen we dit binnen budget houden? De communicatie met PINO hierover is heel direct en dat is heel prettig werken. Hierbij worden er wel grenzen aangegeven. Als een projectleider van PINO aangeeft dat iets echt niet kan, dan is dat ook zo en dan laat ik het varen. Wij hebben een hele zakelijke en executive relatie waarin bepaalde doelen bereikt moeten worden, met een bepaald budget en tijd waarbij verschillende high level officials betrokken moeten worden. PINO is erg sterk om dat proces in te richten naar behoefte van de klant.

Daarnaast is PINO, net als het Global Center on Adapation, heel adaptief en flexibel. PINO kan zeer snel schakelen. Als een bepaalde wijze niet de oplossing blijkt te zijn, gaan ze direct op zoek naar een andere manier en een nieuwe oplossing. Het is heel fijn dat je zaken gewoon kunt uitbesteden en dat er inmiddels een vertrouwensband is opgebouwd. Waarbij ik weet, het komt goed.’

Op welk project van afgelopen jaar met PINO zijn jullie het meest trots?

‘Wat mij betreft springen er drie evenementen uit, dit waren allemaal high impact evenementen. Allereerst de opening van ons kantoor in Rotterdam, het grootste drijvende kantoor in de wereld, op 6 september 2021. Hier waren meer dan veertig high level internationale gasten uitgenodigd en onder andere koning Willem-Alexander gaf acte de présence.

Action forcing events

De dag was opgesplitst in twee delen: er was een inhoudelijk gedeelte van de dag, maar ook een ceremonieel deel. Inhoud, de strategische vormgeving en het protocol moesten precies op elkaar passen. Dat heeft PINO echt fantastisch gemanaged. En dat in een hele korte aanlooptijd van minder dan drie weken, want vanwege covid was het lang onduidelijk of het evenement doorgang kon vinden.

In oktober lanceerden wij ons flagship rapport in Kenia. In dit grote wetenschappelijke rapport werd ingegaan op de status en trends in adaptatie in Afrika. Het rapport werd gepresenteerd in de aanwezigheid van onder meer de Keniaanse president Uhuru Kenyatta, verschillende internationale high level gasten en de president van het Internationale Monetaire Fonds. Ik was zelf ook op locatie in Kenia aanwezig om de jaarlijkse inaugurele lezing te geven. Naast een zaal met duizenden mensen werden er ook mensen online gekoppeld aan de dialoog. En dat in Afrika waar de logistieke voorzieningen onzeker zijn. Desondanks is dit hybride event ontzettend goed gegaan en heeft dit uiteindelijk geleid tot de lancering van het grootste adaptatieprogramma in Afrika tot nu toe.

In diezelfde week heb ik Justin Trudeau, de premier van Canada, mogen ontvangen op ons Floating Office in Rotterdam. Op uitnodiging van de Canadese regering hebben wij een rondetafel bijeenkomst georganiseerd waarbij de private sector en kennisinstellingen in gesprek traden met de Canadese premier over de inzet van de klimaattop in Glasgow. De uitkomsten hiervan namen Trudeau en ik dan ook mee naar Glasgow waar klimaatadaptatie voor het eerst hoog op de politieke agenda stond. De rondetafel bijeenkomst was een belangrijke bouwsteen op weg naar Glasgow en zonder PINO hadden we deze bijeenkomst op deze impactvolle wijze zeker niet kunnen organiseren, mede ook gelet op de zeer beperkte voorbereidingstijd.’

 Wat vinden jullie opvallend in de samenwerking met PINO?

‘De projecten waaraan we werken zijn altijd groot, wat ook betekent dat er grote bedragen mee zijn gemoeid. De samenwerking is heel resultaatgericht, dat is voor mij erg belangrijk. Ik moet gewoon weten wat er aan het einde van de streep ontstaan is: wordt er geleverd of niet? Met PINO weet ik dat het kan en dat ze keer op keer leveren.’

Welke reacties van de doelgroep hebben jullie gekregen op de events?

‘Zeer positief, onze internationale gasten staan elke keer versteld van het professionele karakter van de bijeenkomsten. Zeker nu we voornamelijk hybride evenementen organiseren in verband met covid. Het is een hele andere realiteit waarin we navigeren, we zitten nu niet alleen in een zaal met daarbij sprekers en publiek. Je verbindt de deelnemers in de zaal met de bredere wereld via virtuele middelen. Dat is een aanpak die PINO zich in heel snel tempo eigen heeft gemaakt. Het is niet zomaar een Zoom-call maar echt een professionele productie. Ik ben dan ook zeer onder de indruk van de kwaliteit die PINO levert en zie uit naar een verdere samenwerking in de nabije toekomst. De klimaatagenda is nog lang niet af.’

Prof. Dr. Patrick Verkooijen | CEO van het Global Center on Adaptation

Zoekt u een partner voor uw high impact event?