Witte Raven en Zeldzame Postzegels

NVR januari bijeenkomst 2022

Op 28 januari vond de online januari bijeenkomst Witte Raven en Zeldzame Postzegels van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) plaats. Enthousiaste AIOS hebben hun meest zeldzame casussen vanuit de studio aan de deelnemers gepresenteerd. Het team jonge reumatologen dat bij de NVR Najaarsdagen de rol van dagvoorzitter invulde, heeft deze taak ook nu weer met veel enthousiasme en inzet op zich genomen. Een primeur dit jaar was het NVR journaal, gepresenteerd door Nienke Lesuis. Dit alles zorgde voor leuke interactie met af en toe een luchtige onderbreking.

Tijdens de ALV sprak de voorzitter de jaarrede uit en werden o.a. pitches van werkgroepen en commissies getoond. Aan het eind van de dag werd de Rheumatology Grant uitgereikt aan William Jiemy. De deelnemers hadden toegang tot het programma via de NetworkApp, die volledig ingericht was in de NVR huisstijl, inclusief een online beursvloer. Op de online beursvloer konden deelnemers in contact komen met verschillende partners zoals farmaceuten en ontwikkelaars van innovatieve geneesmiddelen.

PINO ondersteunde de NVR bij de organisatie en uitvoer van het programma. Dit hield onder meer in dat PINO meedacht over deelnemersinteractie, het begeleiden van de sprekers en het inrichten van de NetworkApp. Op de dag zelf was PINO aanwezig in de studio om de regie te voeren.

Heeft uw medisch congres een frisse blik nodig?