Werken aan evenwicht in handhaving

Werkconferentie Evenwicht in handhaving

Na de digitale bijeenkomst in november vorig jaar was het eindelijk tijd om echt samen te komen en aan de slag te gaan met de toekomst van de handhaving in de sociale zekerheid. In de middag van 11 mei organiseerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom een fysieke bijeenkomst in het Muntgebouw te Utrecht.

Dagvoorzitter Rick van der Kleij trapte de interactieve middag af met een korte terugblik op de vorige conferentie. Wat is hier besproken en wat zijn iedereens reflecties daarop? Vervolgens was het tijd om naar de toekomst te kijken met prof. dr. Menno Fenger over de start van het team preventie. Daarna namen beleidsmedewerkers van het ministerie van SZW de deelnemers mee in het wetgevingstraject. Hier was ook ruimte voor kritische vragen en opmerkingen.

In verschillende workshops gingen deelnemers met elkaar in gesprek over diverse aspecten en invalshoeken van het wetgevingstraject. Elke workshop werd ingeleid door ervaringswerkers of professionals die zich dagelijks met het thema van hun workshop bezighouden. De gesprekken leidden tot een aantal aanbevelingen voor het ministerie van SZW.

Aan het eind van de middag werden de aanbevelingen uit de workshops aangeboden aan de minister van SZW, Karien van Gennip. Deze aanbevelingen zullen in het verdere wetstraject een belangrijke rol spelen. Minister Van Gennip gaf ook haar reflectie op het handhavingsbeleid.

PINO ondersteunde het ministerie bij de organisatie van dit evenement. In de aanloop naar de bijeenkomst richtten we de registratie in en verzorgden de logistieke afstemming met de locatie en het draaiboek. Op 11 mei was PINO aanwezig in de Munt om de ontvangst en afstemming met de locatie te verzorgen.

Mogen wij u ontzorgen?