Waterproeverij met gezuiverd slootwater uit de buurt

Kennis en ervaring delen tijdens Symposium Waterkwaliteit

Op 25 november organiseerde PINO in opdracht van WSP, Waardenburg Ecology en WB de Ruimte het Symposium Waterkwaliteit. In het Muntgebouw in Utrecht werd dit symposium georganiseerd als afsluiting van een vijf jaar durende samenwerking in het programma De Groene Motor. In dit programma werkten ze nauw samen aan een verbetering van de ecologische waterkwaliteit in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Hoe kun je zo’n lange en nauwe samenwerking beter afsluiten dan met een spectaculaire proef over waterkwaliteit? Alle deelnemers kregen voorafgaand aan het symposium het verzoek om een flesje slootwater mee te nemen. In eerste instantie een wat vreemd verzoek, maar de achterliggende vraag was: Vertrouw jij de waterkwaliteit uit jouw buurt zonder geavanceerde filtertechnieken toe te passen? Nadat de klimaatdichters Suzanne Leendert en Janine Caalders hun gedicht hadden voorgedragen, namen ze een slok van hun zelfgefilterde slootwater. Alle waaghalzen in de zaal werden uitgedaagd om te proeven van hun vooraf ingeleverde flesje slootwater. En wat denk je? Het smaakte als drinkwater! De ingeleverde flesjes slootwater waren tijdens het symposium ter plekke gefilterd

Naast de waterproeverij was er ook een inhoudelijk programma waarin de volgende vraag centraal stond: Wordt waterkwaliteit de nieuwe stikstofcrisis? Het was een afwisselend programma met pitches van een aantal sprekers over natuur, waterkwaliteit, drinkwater en het juridische perspectief. Zij deelden hun kennis, ervaring en zorgen rond de achterblijvende waterkwaliteit en de doelen die voor 2027 gesteld zijn. Daarna deden deze pitchers mee aan een paneldiscussie waarin ze een aantal stellingen vanuit verschillende perspectieven belichtten. De middag werd na een aangrijpend gedicht van Suzanne over de rol van gezonde watersystemen voor mens en natuur afgesloten met een netwerkborrel, want er was na dit symposium genoeg om over na te praten.

Ben jij op zoek naar een passend en origineel interactiemoment?