Waterbeheer op peil

Landelijke IWP dag

Hoe wordt ons waterpeil eigenlijk geregeld in tijden van extreme droogte en waterlast? Rijkswaterstaat heeft voor het beheer van de rijkswateren een handige tool ontwikkeld: het Instrument voor Waterpeilbeheer (IWP). Het IWP helpt waterbeheerders van Rijkswaterstaat inzicht te krijgen in de actuele situatie van de peilgereguleerde watersystemen in Nederland, op basis van de verwachte aan- en afvoer van water en de te verwachten neerslag. Tijdens de Landelijke IWP-dagen is een update gegeven over de implementatie van de nieuwe tool en de gebruiksmogelijkheden.

PINO heeft de IWP-dag maar liefst twee keer georganiseerd: op 23 januari in Lelystad én op 28 januari in Tiel. Zo had de doelgroep dubbel kans om erbij te zijn. De aanwezige adviseurs watermanagement, bedienaren van objecten (sluizen, gemalen en stuwen) en hun leidinggevenden werden via een videoboodschap toegesproken door de twee betrokken HID-ers. Gevolgd door een update van directeur Nancy Scheijven en een vraaggesprek met drie enthousiaste gebruikers van de tool.

Na de plenaire opening gingen de deelnemers in twee workshoprondes de diepte in. Ze konden kiezen uit vijf verschillende interactieve en hands-on workshops om meer inzicht te krijgen in de tool, de functionaliteiten en het beheer. Na een gezellige borrel ging iedereen met een flinke lading nieuwe inzichten en IWP-kennis de deur uit. Dat was ook het doel! Samen met Rijkswaterstaat hebben we een stap in de uitrol en optimalisatie van het systeem mede mogelijk gemaakt.

Wilt u ook een kennisboost faciliteren?