Transitieagenda’s officieel gepresenteerd

Concrete plannen duurzaam en circulair Nederland

Nederland circulair in 2050. Die ambitie is neergezet door de Rijksoverheid en onderschreven door de maatschappelijke partners met de ondertekening van het Grondstoffenakkoord begin 2017. Er is het afgelopen jaar veel werk verzet om plannen op te stellen die de transitie naar een circulaire economie verder kunnen versnellen. Vijf teams gingen aan de slag met vijf transitieagenda’s: Biomassa en voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. Als start van de ‘Week van de Circulaire Economie’ presenteerden de teams op 15 januari 2018 hun voorstellen over hoe de Nederlandse economie circulair kan worden op weg naar 2050. PINO is trots dat zij vanaf het eerste officiële tekenmoment tot en met de presentatie haar logistieke en facilitaire steentje mocht bijdragen aan deze transitie.

Duurzaam karakter

De bijeenkomst in de Fokker Terminal in Den Haag ademde in alles duurzaamheid uit. De locatie en alles wat er gebeurt rondom de Binckhorst is hier al een uitstekend voorbeeld van. Briljant was de vondst: Valet Parking voor de fiets. Deelnemers op de fiets konden als een VIP voorrijden tot aan de hoofdingang waarna hun fiets netjes werd geparkeerd én bewaakt! Naast de presentatie van de transitieagenda’s vond ook de uitreiking van de Circular Award plaats. De vijf genomineerden gaven een pitch over hun innovatieve project, product of onderneming. Closing the Loop werd door de jury en het publiek gekozen als winnaar en ging naar huis met de uit oude bekers en medailles gesmede Award!

 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) nam de transitieagenda’s samen met de partners van het Grondstoffenakkoord in ontvangst. “We zullen de stap naar een circulaire economie moeten zetten, want een eindige aarde kent nu eenmaal geen oneindige hoeveelheid grondstoffen. Deze agenda’s komen daarbij precies op tijd. Want hoewel 2050 misschien ver weg lijkt, hebben we geen tijd te verliezen om alle kansen te benutten.”

Wilt u een belangrijke agenda presenteren?