Symposium SSWN

Netwerk van Water- en Netbeheerders ontmoet elkaar

Op woensdag 22 maart kwamen 220 professionals van water- en netbeheerders bijeen in de ReeHorst in Ede. Het was voor de Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders (SSWN) een geslaagde eerste editie van het Symposium SSWN. Het unieke samenwerkingsverband, SSWN, faciliteert en begeleidt praktijksituaties en zorgt voor synergie in maatschappelijke opgaven zoals dijkversterkingen en energietransitie. Het was een dag waar ontmoeting, inspiratie en kennisdeling centraal stonden. PINO mocht het programmateam ondersteunen in de logistieke en facilitaire organisatie. Van registratie, beelddesign, standhouders- en sprekersbegeleiding tot en met regisseur zijn van de productie en on-site.

Deelnemers kregen een plenair welkom van SSWN bestuursleden Yolande van der Meulen namens de waterschappen en Jeroen Zanting namens de netbeheerders. Zij benadrukten nog eens het belang van strategische samenwerking nu en naar de toekomst toe. Dagvoorzitter Hansch van der Velden liet deelnemers vervolgens actief meedoen in de paneldiscussie met bestuurders en gooide de catchbox geregeld de zaal in. Ook ging hij in gesprek met een aantal experts die vanuit de praktijk hun ervaringen en inzichten deelden met het publiek.

Tijdens de lunch was er een informatiemarkt geopend waar volop gelegenheid was om informatie te krijgen en nieuwe contacten te leggen. Om de mogelijkheden van de strategische samenwerking verder vorm te geven, gingen deelnemers na de lunch in twee workshoprondes uiteen en op verschillende onderwerpen met elkaar aan de slag. Tijdens de netwerkborrel na afloop werd de toegevoegde waarde van dit eerste symposium en het bij elkaar brengen van dit netwerk nog eens onderstreept. Al met al een mooie opbrengst!

Wilt u een symposium organiseren waar samenwerking centraal staat?