Start-event Luchtvaart in Transitie

Plenair programma met inspirerende sprekers en pitches

Hoe maken we de luchtvaart versneld duurzaam om in 2050 klimaatneutraal te zijn? Die uitdaging ligt mondiaal op tafel en vraagt om integrale oplossingen. Het Nationaal Groeifondsproject Luchtvaart in Transitie geeft de Nederlandse overheid, kennisinstellingen en de industriële sector een extra impuls om de transformatie te maken naar ‘net zero’ én het draagt bij aan de internationale positie van Nederland als innovatief en veerkrachtig luchtvaartland. Om die ambitie kracht bij te zetten, kwamen 250 deelnemers op 15 februari 2023 bijeen in de Fokker Terminal in Den Haag. PINO zorgde dat het event logistiek en facilitair een goede kick-start kreeg.

Onder leiding van dagvoorzitter Joost Hoebink werd de middag plenair geopend, waarna de nieuwe projectdirecteur, Ron van Manen, officieel werd benoemd. Vervolgens gaven meerdere experts een korte pitch over hun duurzame luchtvaartproject als onderdeel van het project Luchtvaart in Transitie.  Na de pauze kregen een aantal sprekers zowel live als via een videoboodschap het woord. Zij deden elk vanuit hun positie en/of werkveld een oproep aan alle betrokken partijen uit het nationale en internationale luchtvaartecosysteem.

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat benadrukte nog eens de impact van de verduurzamingstransitie voor zowel de luchtvaartsector als het borgen van een sterke Nederlandse kennispositie. Na afloop van het plenaire programma kregen deelnemers op het projectenplein meer informatie over de plannen van het project Luchtvaart in Transitie.

Op welk transitievraagstuk zoekt u een eventpartner?