Stagepact tegen stagediscriminatie

Inspirerende werksessies met best practices bij MBO Utrecht

Op donderdagochtend 25 mei 2023 vond bij MBO Utrecht het Stagepact Event plaats, georganiseerd door PINO in opdracht van het ministerie van SZW en OCW. Dit evenement bood stagebegeleiders, praktijkbegeleiders en bpv-coördinatoren de gelegenheid om de afspraken uit het Stagepact in de praktijk te brengen.

Tijdens het Stagepact Event werden inspirerende werksessies aangeboden, waarbij deelnemers werden voorzien van best practices en praktische handvatten. Onderwerpen zoals het herkennen, erkennen en melden van stagediscriminatie, effectieve stagebegeleiding en methoden om stagediscriminatie te voorkomen, werden behandeld. Deze sessies boden waardevolle inzichten om gelijke kansen voor alle studenten te bevorderen.

Het hoogtepunt van de ochtend was het plenaire rondetafelgesprek met de ministers van SZW en OCW. Minister Dijkgraaf van OCW en minister Van Gennip van SZW waren aanwezig om met de deelnemers te spreken over het belang van het tegengaan van stagediscriminatie.

Het Stagepact vereist een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen en dit gesprek benadrukte het belang hiervan. Na afloop was er tijd om na te praten en werd er voor geïnteresseerden een lunch aangeboden.

Het Stagepact Event was een succesvolle bijeenkomst die heeft bijgedragen aan de doelstellingen van het Stagepact MBO 2023-2027. Het Stagepact streeft naar het uitbannen van stagediscriminatie en het verbeteren van de kwaliteit van stages voor alle studenten. PINO draagt graag haar steentje bij aan deze belangrijke missie.

Mogen wij u ontzorgen?