Samen voor plastic recycling

Bijeenkomst European Plastics Pact 2019

Het wordt steeds belangrijker om plastic niet massaal weg te gooien, maar te recyclen en ook de politiek begrijpt dit. Op 6 maart 2020 wordt het European Plastics Pact gelanceerd en ter voorbereiding hierop organiseerde het projectteam van het ministerie van IenW in samenwerking met PINO een onderhandelingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst op 18 december 2019 kwamen experts van verschillende landen en bedrijven samen om concreet plannen te maken voor een toekomstig Europa met minder plastic afval en zwerfvuil.

Het centraal gelegen Stanhope Hotel in Brussel vormde het toneel voor de bijeenkomst van het European Plastics Pact. Na een plenair warm welkom splitsten de deelnemers zich op in vier expert-werkgroepen om zich te buigen over het plastic vraagstuk en te schrijven aan het Pact. Met dit Pact willen Europese koplopers grote stappen zetten om plastic in de kringloop te houden en te hergebruiken als onderdeel van een circulaire economie. In de avond kwam een groep Europese ministers bijeen om ook op politiek niveau te vergaderen over het European Plastics Pact. PINO was deze dag de spin in het web met betrekking tot de coördinatie en begeleiding van de locatie en leveranciers.

Ook met ons werken aan een betere toekomst?