Samen met Dijkwerkers on Tour naar de Deltagoot

Begeleiden werkbezoek van HWBP: met 45 dijkwerkers naar de Deltagoot

PINO’s eventmanager, Allet Douma, was onder de indruk van het kijkje in de keuken van de unieke testfaciliteit, de Deltagoot, van Deltares. Op 29 februari begeleidde zij 45 dijkwerkers die op werkbezoek waren bij de Deltagoot. In deze 300 meter lange watergoot wordt op ware grootte het effect van extreme golven op dijken, duinen, golfbrekers of offshore constructies getest. Dit werkbezoek, Dijkwerkers on Tour, is een initiatief van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Een goed concept dat samen met PINO is ontwikkeld om inspiratie in het waterwerkveld op te doen. Zoals dijkversterkingen in uitvoer of bijzondere proeflocaties zoals de Deltagoot.

Het werkbezoek van de dijkwerkers draaide deze dag om de test die Wetterskip Fryslân heeft lopen in de Deltagoot. Dit onderzoek doen ze samen met Deltares, TU-Delft, NIOZ en Universiteit Twente. Daarvoor is een stuk van de kwelder bij Paesens-Moddergat afgegraven en naar Deltares gebracht. De dijkerwerkers konden van dichtbij zien wat het nabootsen van een storm met enorme golven, tot wel 3 meter hoog, doet met kwelders met verschillende vegetatiesoorten in deze extreme omstandigheden.

Een indrukwekkend spektakel van een wetenschappelijk onderbouwd natuurverschijnsel. De proef loopt nog tot juni dit jaar. De dijkwerkers kijken uit naar de testresultaten van hoe veilig een kwelderkust is. Want, als er niet zo fors hoeft te worden versterkt, is dat een belangrijke uitkomst voor het tempo en de kosten.

Wij kunnen jouw werkbezoek tot in de puntjes organiseren