RWS Marktdialoog online bijeenkomst

Een digitale marktdialoog in break-outs

Voor Rijkswaterstaat organiseerden we op 18 september een online marktdialoog: koplopermarkt voor duurzaam asfalt. Doel van de digitale dialoog was om inhoudelijke punten te beschouwen en concretiseren, interesses te peilen vanuit de markt en belemmeringen te identificeren. PINO zorgde er via Zoom voor dat de deelnemers online met elkaar dit gesprek aan konden gaan!

Na een plenaire introductie door Rijkswaterstaat gingen de deelnemers in kleinere groepjes uiteen voor tafeldiscussies. Iedere groep zat in een andere ‘break-out room’ en kreeg een ander – van tevoren gekozen – thema om te bespreken. De teamcaptain was verantwoordelijk voor het notuleren van de uitkomsten in een digitaal werkdocument, waar alle andere groepsleden ook direct in konden. Na de eerste discussieronde kwamen alle groepen weer bijeen, koppelden de teamcaptains plenair de uitkomsten terug aan de totale groep en werden de groepen opnieuw ingedeeld in break-out rooms voor ronde twee. Startpunt van deze ronde was het digitale werkdocument van de vorige groep. De deelnemers mochten hierop aanvullen en commentaar geven. Na een tweede plenaire terugkoppeling volgde een korte afsluitende groepsdiscussie en een blik vooruit naar de vervolgstappen.

PINO werkte de opzet en het proces van deze bijeenkomst uit en was tijdens de gehele bijeenkomst de host via Zoom. Dit vroeg om een uitgebreide technische voorbereiding voor de plenaire presentaties, de tafeldiscussies in break-out rooms, de online werkdocumenten en de totale briefing voor sprekers, teamcaptains en deelnemers. Naast de rol van host kropen wij ditmaal ook in de huid van notulist tijdens de plenaire terugkoppelingen en afsluiting en leverden we na afloop een compleet samenvattend document op.

Wilt u ook écht de dialoog aangaan?