Rijkswaterstaat bestaat 225 jaar

Bijzonder jubileum met koninklijk bezoek en 4 kennisfestivals in de regio

Al 225 jaar werkt Rijkswaterstaat aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Samen met partners bouwden ze één van de veiligste rivierdelta’s ter wereld, realiseerden ze een wijdvertakt wegennetwerk en wordt er dagelijks gewerkt aan een duurzame leefomgeving. Zo’n bijzonder jubileum mag gevierd worden. PINO is trots om daar een bijdrage aan te leveren!

Koninklijk bezoek in Fort Lent
Op 24 mei vond een bijzondere jubileumceremonie plaats bij Fort Lent in Nijmegen. Diverse partners van Rijkswaterstaat kwamen naar het fort en bezochten daar een expositie en kennismarkt langs de lijn van verleden, heden en toekomst. Voordat iedereen met elkaar aan ronde tafels in gesprek ging over klimaatadaptatie en de opgaven van de toekomst werden ze toegesproken door directeur-generaal Michèle Blom en minister Mark Harbers. Ook was er bezoek van Zijne Majesteit de Koning.

Vanwege de vele programmaonderdelen en de beperkte ruimte in het fort adviseerde PINO om een kennispaviljoen en een paviljoen met de expositie RWS 225 jaar te bouwen op de parkeerplaatsen rondom het fort. Daardoor was er wel pendelvervoer nodig vanaf een P+R iets verderop. Daar had PINO een creatieve oplossing voor bedacht: met reddingsvoertuigen van De Genie van de Koninklijke Landmacht kregen deelnemers een unieke vervoersbeleving.

PINO adviseerde over het soepel laten inpassen van alle programmaonderdelen op locatie, de logistiek, registratie en afstemming met alle leveranciers, beveiliging en de Dienst Koninklijk Huis. Een opdracht waar PINO’s ervaring en organisatietalent van pas komt.

Kennisfestival Noord-Nederland, eerste in een reeks van vier
Ook in de regio’s wordt dit jubileum gevierd. In Groningen vond op 8 juni het Kennisfestival Noord-Nederland plaats. Medewerkers van Rijkswaterstaat en partners gingen in gesprek over klimaatadaptatie rondom de thema’s Wadden, Eemshaven en Verstedelijking/Lelylijn. Voordat ze in groepen uitéén gingen, gaven keynotesprekers René Paas (commissaris van de koning in de provincie Groningen), Cas König (CEO Groningen Seaports) en Robert Zijlstra (adviseur waterveiligheid en morfologie bij Rijkswaterstaat) eerst de nodige inspiratie.

Het terrein van EnTranCe van de Hanze Hogeschool Groningen was de ideale plek voor deze bijeenkomst, waar ook een rondleiding door de Klimaatproeftuin werd aangeboden. Cartoonist Herman Roozen scheen met zijn illustraties een grappig, maar kritisch licht op de diverse onderwerpen die centraal stonden.

PINO ondersteunt Rijkswaterstaat bij de productie van diverse activiteiten rondom RWS 225 jaar. Later dit jaar volgen nog kennisfestivals in Oost-Nederland en Zeeland en een meerdaagse internationale bijeenkomst.

Mogen wij u ontzorgen?