Publieksdag Reevesluis

Een échte Doedag! vol activiteiten

Op zaterdag 2 oktober organiseerde Rijkswaterstaat de ‘Reevesluis Doedag!’. Ruim 300 belangstellenden uit Kampen, Dronten en omgeving kwamen af op de publieksdag. Aanleiding was de officiële opening van de Reevesluis. Met een divers excursieprogramma konden bezoekers het gebied rond de Reevesluis verkennen. Per fiets, boot of een combinatie daarvan en een rondleiding te voet over het sluisterrein. De logistieke en facilitaire organisatie van de Reevesluis Doedag! lag in handen van PINO.

Fysiek event met buitenactiviteiten

Om 10.00 uur ’s ochtends stonden de eerste bezoekers al bij Bar & Restaurant At Sea, de centrale ontmoetingsplaats voor de Reevesluis Doedag! Hier was ook een informatiemarkt ingericht waar je meer te weten kon komen over de projecten van het IJsseldelta Programma. Bezoekers moesten zich vooraf aanmelden voor een rondvaart in een traditionele botter door de Reevesluis of een rondleiding over het sluisterrein. Op vertoon van een coronabewijs in de CoronaCheck-App kregen de bezoekers toegang tot deze activiteiten.

 

Er waren ook meerdere fietsroutes uitgezet van en naar Kampen, Elburg en Dronten. De Reevesluis is een van de projecten van het IJsseldelta Programma. In dit programma werken het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten, Rijkswaterstaat en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio.

Wilt u een fysiek event organiseren?