ProRail Spoordata Congres 2022

Ketenpartners en leveranciers ontmoeten elkaar

Dinsdagmiddag 7 juni was de Supernova van de Jaarbeurs gevuld met zo’n 500 deelnemers en 31 marktkramen voor het ProRail Spoordata Congres 2022. Na de laatste fysieke bijeenkomst in 2019 was het weer mogelijk om de hele spoorbranche fysiek bij elkaar te brengen rondom het thema data. De centrale vraag hierbij “Waar zijn wij als ProRail allemaal mee bezig?” kreeg zijn beslag tijdens de middag waar standhouders uit de keten de laatste inzichten en innovaties lieten zien. PINO ondersteunde het projectteam met de logistieke en facilitaire organisatie, adviseerde over het programma en voerde de technische regie zowel plenair als in de breakouts.

De middag werd geopend door dagvoorzitter Wendy Frodyma met Thymo van den Brug die als side-kick de zaal een korte meditatiesessie liet ondergaan. Even een moment van rust om de geest ruimte te geven voor nieuwe ideeën. In het welkomstwoord ging Arjen Boersma dieper in op de opgave van 2030 in relatie tot digitalisering. Na deze vooruitblik kreeg het panel van experts van binnen en buiten de spoorbranche het woord. Vertegenwoordigers van Jumbo, Eneco, Transavia, Royal IHC en ProRail gingen met elkaar en de zaal in gesprek onder strakke leiding van Wendy en met ondersteuning van een inhoudelijke side-kick.

Na het plenaire programma was het tijd voor een aantal verdiepende sessies in de verschillende subzalen. Voor deelnemers die even geen sessie wilden volgen was het marktplein geopend. In de 31 marktkramen kregen deelnemers de laatste informatie, inzichten en innovaties te zien die de spoorbranche rijk is. Het Spoordata Congres staat in het teken van elkaar ontmoeten, informeren en inspireren voor en door de spoorbranche. Aan die voorwaarde kon voor 100% worden voldaan!

Wilt u een fysiek event organiseren om uw innovaties op het marktplein aan de doelgroep te laten zien en te beleven?