Pilotsuppletie Amelander Zeegat: de eindbalans!

Conferentie met pitches, keynotes en deelsessies

Het RWS projectteam Pilotsuppletie Amelander Zeegat maakte op woensdagmiddag 7 december samen met zo’n 80 aanwezigen de eindbalans op van deze pilotsuppletie. In de Prodentfabriek in Amersfoort vond de conferentie plaats. Dagvoorzitter Marijke Roskam nam de aanwezigen mee langs pitches, keynotes en deelsessies om ervaringen en belangrijke inzichten te delen. PINO was aanwezig om de conferentie logistiek en facilitair in goede banen te leiden en ontzorgde RWS met de uitnodiging en deelnemersregistratie.

In de periode 2018 – 2019 heeft Rijkswaterstaat tussen Ameland en Terschelling 5 miljoen m3 zand op de zeebodem van het Amelander Zeegat gelegd. Doel hiervan was te onderzoeken hoe de Nederlandse kust op een duurzame manier kan meegroeien met de zeespiegelstijging. Het resultaat werd tijdens de conferentie gepresenteerd aan de hand van pitches, keynotes en deelsessies over morfologie, ecologie en toepassingsmogelijkheden van buitendeltasuppleties. Deskundigen van Rijkswaterstaat, Deltares en de TU Delft presenteerden die middag hun onderzoeksresultaten en deelden hun inzichten en aanbevelingen met de aanwezigen.

De HID RWS Noord-Nederland trapte de conferentie af met een voorlopige conclusie dat het experiment van buitendeltasuppletie een positieve bijdrage levert aan het voeden van de kustlijn op lange termijn. Verder stipten de deskundigen belangrijke punten aan zoals het wegnemen van de wetenschappelijke weerstand, dat de pilot als model dient voor samenwerking tussen overheden en universiteiten, wat de uitdagingen en aanpassingen waren op ontwerp, uitvoering en monitoring en hoe je het van papier naar uitvoer brengt. Daarmee vormde deze eindbalans de start van een goed begin!

Ondersteuning nodig bij de organisatie van uw conferentie?