Participatie met oog voor verschil

Om burgers te betrekken bij beleid en uitvoering

Op 2 februari organiseerde Kennisknooppunt Participatie bij InnStyle in Maarssen een kennisbijeenkomst over participatie. Het was een co-productie van de Hanzehogeschool Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Dit is de eerste POP-bijeenkomst (Participatie: Onderzoek en Praktijk) waar onderzoekers en praktijkprofessionals die zich bezighouden met participatie bij elkaar komen. Het doel is om nieuwe inzichten, methodes en handvatten te delen en een netwerk te vormen waar participatieprofessionals kennis en ervaring met elkaar kunnen uitwisselen. Voor PINO mooi om aan deze primeur een bijdrage te leveren door de opdrachtgever te ontzorgen met de facilitaire en logistieke eventorganisatie. De kennisbijeenkomst stond in het teken van het delen van inzichten en ervaringen over participatie uit onderzoek en uit de praktijk .

Met Marije van den Berg als dagvoorzitter werd de bijeenkomst afgetrapt. Tijdens het rondetafelgesprek ging zij in gesprek met onder andere Nanke Verloo (Universitair Docent Stedelijke Politiek en Planologie), Wouter Mensink (Adviseur/mediator) en Lynette Germes (Promovendus) over het thema ‘Participatie met oog voor verschil’. Na het inhoudelijke programma waren er twee workshoprondes waar de participatieprofessionals een verdiepingssessie of keynote konden volgen en de mogelijkheid hadden om met elkaar in gesprek te gaan. Deze inspirerende kennisbijeenkomst werd afgesloten met een gezellige borrel om na te praten en te netwerken.

Zoekt u een partner om een bijeenkomst over participatie organiseren?