Op de Pier in gesprek

Symposium Scheepvaart-veiligheid Windenergie op Zee

Met zicht op zee en een windpark, was de Pier in Scheveningen een toepasselijke locatie voor het symposium Scheepvaartveiligheid Windenergie op Zee. De Noordzee wordt steeds voller en de toename van windparken heeft een effect op de scheepvaartveiligheid. Daarom hebben de ministeries van EZK en IenW tezamen aan Rijkswaterstaat en de Kustwacht opdracht gegeven voor het Monitorings- en Onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Wind op Zee (MOSWOZ). Zo’n 120 deelnemers vanuit onder meer de ministeries, onderzoeksinstellingen, ingenieursbureaus en organisaties van belanghebbenden kwamen samen om kennis uit te wisselen over scheepvaartveiligheid op zee.

Het programmateam MOSWOZ stelde een gevarieerd programma samen waarin prominente sprekers uit het vakgebied aan het woord kwamen. Onder meer weervrouw Margot Ribberink vertelde over de urgentie van de energietransitie: er is geen tijd te verliezen! Directeur van de Kustwacht Nederland Nicole Kuipers vertelde over het belang van een veilige Noordzee en de risico’s van grootschalige windenergieparken. In drie verschillende subsessies gingen de deelnemers dieper in op scheepvaart, veiligheid en wind op zee. De bijeenkomst werd mooi samengevat met behulp van een wandverslag dat live werd getekend. Afsluitend hield directeur Bas Buchner van onderzoeksinstituut MARIN een pleidooi voor meer innovatie.

Rijkswaterstaat directeur Veiligheid en Water Katja Portegies deed een oproep aan alle betrokkenen om zich aan te sluiten bij de kenniscommunity. PINO ondersteunde het programmateam MOSWOZ bij de organisatie van het symposium. In aanloop naar de dag adviseerden we bij het samenstellen van het programma en onderhielden contact met de locatie. Ook de deelnemerscommunicatie en -registratie werd door PINO verzorgd en op de dag zelf waren we aanwezig om ondersteuning te bieden bij de uitvoer van het programma. Vele deelnemers hebben zich positief uitgelaten over dit geslaagde symposium.

Mogen wij u ontzorgen?