Online marktsessie ProRail IT Partners (PITP)

Online in gesprek met de markt

Ready, set, go! Vanuit een professionele studio in Utrecht opent dagvoorzitter Rob Koops het gesprek samen met ProRails scheidend ICT directeur en zijn opvolger. ProRail zit midden in de voorbereiding van een belangrijke aanbesteding voor de IT maatwerk softwarediensten. Het was daarom hoog tijd om in gesprek te gaan met de markt tijdens een online marktsessie.

Een vierkante tafel vormde het speelveld voor de online marktsessie. Geïnteresseerde marktpartijen sloten zich aan bij de sessie en lieten zich informeren over de stand van zaken. Tijdens de strakke talkshow schoven diverse mensen aan: zo kwam onder meer de ICT directeur aan het woord, maar er was ook ruimte voor een presentatie vanuit de afdeling ICT. In deze duidelijke presentatie kwamen de aanpak en ontwikkelingen van de aanbesteding aan bod. Samen met de projectleider sloot Rob Koops de talkshow af.

Dat een talkshow niet alleen zenden hoeft te betekenen, liet ProRail tijdens deze sessie zien. Juist de input en mening van de marktpartijen is waardevol. ProRail gebruikt de opgehaalde input om de uitvraag verder aan te scherpen en de markt voor te bereiden op de aanstaande uitvraag.

PINO ondersteunde ProRail bij de organisatie van de online marktsessie. Tijdens de uitvoer was PINO aanwezig in de studio om een laatste doorloop te doen met de sprekers, als regisseur en moderator in het online event.

Wilt u dat PINO voor u een strakke talkshow neerzet?