Omgaan met onzekerheden

RWS deelt resultaten vernieuwingsprogramma modellen

In 7AM in Den Haag presenteerde Rijkswaterstaat i.s.m. het ministerie van Infrastructuur en Milieu tijdens het seminar De Toekomst van onzekerheid de resultaten van het vernieuwingsprogramma. Een inspirerende bijeenkomst die een niet alledaags karakter kende. Illusionist en dagvoorzitter Niels Houtepen gaf geheel op eigen wijze vorm aan ‘het omgaan met onzekerheden’. Voor PINO geen droombeelden die middag, maar altijd regie op de organisatie en kwaliteit.

Aan de slag met onzekerheid

Doel van het vernieuwingsprogramma was om de bestaande verkeers- en vervoersmodellen beter aan te laten sluiten op snelle en lastig te voorspellen maatschappelijke ontwikkelingen. Tijdens het plenair programma gaf gastspreker Jan Agelink als trendforecaster mede zijn visie op de toekomst. Deelnemers konden vervolgens tijdens de workshopronde zelf aan de slag met onzekerheid. Dagvoorzitter, Niels Houtepen, liet de aanwezigen in verbazing en verwondering door eigentijdse illusies en bizarre mind-experimenten live op het podium te doen. Daarmee werd de officiële handreiking ‘Omgaan met onzekerheid’ een spectaculaire overhandiging als afsluiting van de middag.

Op zoek naar een partner die ontzorgt?