Netwerk voor Merkleiders pleit voor ‘Positive Change’

bvA jaardiner in Oranjerie Paleis Soestdijk

In de Oranjerie van Paleis Soestdijk werden 60 CMO’s van grote Nederlandse bedrijven gefêteerd tijdens het jaardiner van de bvA – het netwerk voor merkleiders. Het thema van het CMO-diner was ‘Positive change – versnelling door verbinding’. Sprekers Jitske Kramer (Corporate antropoloog), Erik van Engelen (voorzitter bvA) en Frank Oostdam directeur van de ANVR gaven hun visie op het thema. PINO dacht mee over de programmering, was in de voorbereiding en uitvoer de logistieke partner, deed de afstemming met de locatie en zorgde dat tijdens het jaardiner alles op rolletjes liep.

De ontvangst van de CMO’s was in de tuin van het paleis. Na het welkomstwoord van de directrice, Maya Meijer-Bergman stond een rondleiding door het paleis op het programma. Het diner werd geserveerd in de Oranjerie. Erik van Engelen, bvA-voorzitter, deelde de bvA-visie dat verbinding en samenwerking hard nodig zijn om snel(ler) de noodzakelijke ‘positive change’ te realiseren. Zeker in de fase van polarisatie en tweedeling waar we ons nu in bevinden, ook wel ‘The Messy Middle’ genaamd.

Jitske Kramer vertelde in haar keynote over hoe respect voor verschillen, luisteren naar elkaar en samenwerking leiden tot wijze besluitvorming en breed gedragen verandering. Met dit verhaal hadden we een echte primeur, aangezien Jitske haar nieuwe boek over #linimaliteit pas op 1 oktober 2023 zal verschijnen. Tenslotte, als directeur van de reisbranchevereniging ANVR liet Frank Oostdam zien hoe reisorganisaties omgaan met de klimaatdilemma’s en hoe zij gezamenlijk positieve veranderingen tot stand (willen) brengen.

Foto’s: Butino

Mogen wij u ontzorgen?