Nederland Circulair in 2050

Kick-off bijeenkomst Transitie- agenda’s

Op dinsdag 18 april kwamen in de Rijtuigenloods in Amersfoort ruim 450 personen uit het bedrijfsleven, NGO’s en overheid bijeen om te werken aan vijf transitieagenda’s: Biomassa & Voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen. Deze kick-off was het vervolg op het in januari door de sociale partners en vele andere partijen ondertekende Grondstoffenakkoord met als doel: Nederland circulair in 2050.

De transitie naar een circulaire economie gaat niet vanzelf. Het vraagt om de betrokkenheid van veel maatschappelijke partijen: consumenten, bedrijven, vakbonden, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen, overheden, kennisinstituten en nog veel meer partijen. Het komend halfjaar gaan vijf voorzitters met hun transitieteams bouwen aan de transitieagenda’s.

Deze kick-off was dan ook de eerste in de serie van meerdere bijeenkomsten. De boven verwachting hoge opkomst aan deelnemers voor deze kick-off was voor alle betrokkenen een mooie uitdaging. In dit soort situaties kan PINO haar ervaring en organisatietalent laten zien en de klant in het uitvoeren van de bijeenkomst volledig ontzorgen. Dat is precies wat PINO blij maakt!

Mogen wij uw transitie begeleiden?