Natuurinclusief Top

PINO zorgde ervoor dat alles tot in de puntjes was geregeld

Op woensdag 21 juni 2023 vond de allereerste Natuurinclusief Top plaats op een unieke locatie: de Boerinn in Kamerik. Dit inspirerende evenement, georganiseerd door Agenda Natuurinclusief, bracht belangrijke spelers samen om gezamenlijk te werken aan een natuurinclusieve samenleving.

Met de oproep vanuit de samenleving, provincies en natuurorganisaties om in 2050 een natuurinclusieve samenleving te realiseren, werden de eerste stappen gezet naar deze ambitieuze doelstelling. De Natuurinclusief Top bood een platform om de voortgang en resultaten van deze beweging te presenteren aan Minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal.

Het evenement bood de deelnemers de mogelijkheid om kennis te delen en zich te laten inspireren. Op het programma stonden onder andere workshops en lezingen over diverse onderwerpen, variërend van de rol van boeren in natuurinclusieve landbouw tot gedragsverandering en het belang van samenwerking.

De Natuurinclusief Top trok maar liefst 450 deelnemers, waaronder vertegenwoordigers uit verschillende sectoren, beleidsmakers, experts en natuurorganisaties. Door de krachten te bundelen en samen te werken, werd een belangrijke stap gezet in de richting van een natuurinclusieve samenleving. Het succes van de Natuurinclusief Top toont aan dat er een groeiend bewustzijn is voor het belang van natuurinclusiviteit en duurzaamheid. Met de inzet en betrokkenheid van alle deelnemers kunnen we samenwerken aan een toekomst waarin natuur en mens hand in hand gaan.

PINO zorgde ervoor dat alles tot in de puntjes was geregeld. Vanaf het eerste contact met de Boerinn tot aan de laatste details van het workshopprogramma, waren we betrokken bij elke stap om ervoor te zorgen dat de Natuurinclusief Top een succes te maken.

Een groen evenement organiseren?