Nature Based Solutions zijn de toekomst

Bij de start van de organisatie hield PINO een ontwerpsessie

Op 22 juni kwamen meer dan 150 nationale en internationale waterprofessionals samen voor het event ‘Scaling & Improving Together – The next steps in Nature Based Solutions’. Het was een inspirerende middag waar de implementatie en opschaling van Nature Based Solutions (NBS) in de wereldwijde watersector werd besproken.

De middag werd geopend met een plenair panelgesprek, waarin deelnemers uit verschillende landen spraken over de uitdagingen en oplossingen met betrekking tot NBS. Keynotesprekers Bregje van Wesenbeeck (Deltares) en Eva Pfannez (OOZE) deelden inspirerende inzichten over het integreren van NBS in ruimtelijk ontwerp.

De breakout-sessies boden de mogelijkheid om dieper in te gaan op specifieke thema’s en gaven waardevolle inzichten. En natuurlijk was er ook gelegenheid tot informeel netwerken, waarbij deelnemers hun inzichten deelden en op zoek gingen naar samenwerkingsmogelijkheden.

PINO ondersteunde Partners voor Water bij het faciliteren en organiseren van dit evenement. Bij de start van de organisatie hield PINO een ontwerpsessie om het programma vorm te geven. Daarnaast ontzorgde PINO bij de deelnemersregistratie en -communicatie en verdere logistieke organisatie.

Wat zijn uw 'next steps' en kunnen wij u hierbij ondersteunen?