Ministerie LNV in beweging

''Het is heerlijk om alle logistiek aan PINO over te kunnen dragen''

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is volop in beweging. Binnen de organisatie wordt er gewerkt aan een nieuwe koers, waarbij de input van medewerkers van groot belang is. Daarom was het op maandag 13 november tijd voor een inspirerende medewerkersbijeenkomst; LNV in beweging. In de Rijtuigenloods in Amersfoort kwamen ruim 450 LNV’ers samen om elkaar beter te leren kennen. PINO ondersteunde onder andere in het faciliteren van een pakkende opening, het stimuleren van netwerken en het soepel laten verlopen van deelsessierondes.

Bij veel veranderingen en vernieuwingen binnen een organisatie bestaat de kans dat je elkaar als collega’s uit het oog verliest. Daarom organiseerde LNV een middag waarbij collega’s niet alleen elkaar beter leerden kennen, maar ook de organisatie. Wat is de nieuwe koers? In welke setting voeren we die uit? SG Jan-Kees Goet opende de middag met zijn visie, om vervolgens deel te nemen aan een panelgesprek met medewerkers en managers. Petra de Kam, plaatsvervangend SG, begeleidde het plenaire programma. We sloten deze opening inspirerend en creatief af met spoken word artist Justin Samgar. Hij deelde een poëtisch verhaal over LNV en al haar bewegingen in het ritme van zijn muziek.

Vervolgens verspreidden de LNV’ers zich over tien verschillende deelsessies. Deze werden verzorgd door collega’s waarbij ruimte was voor verdieping over de verschillende directies en hun werkzaamheden. De deelnemers gingen interactief aan de slag in de oude treinwagons en industriële subzalen. Daarnaast was er een digitale lezing van Jitske Kramer, over menselijke patronen bij ingrijpende veranderingen. Helemaal in thema dus!

Na de deelsessies draaide het programma om netwerken. En dit deden we niet met een standaard netwerkborrel. Het doel van de dag was onder andere dat collega’s elkaar beter zouden leren kennen, en niet enkel met vertrouwde gezichten gingen praten.

Dus we verzonnen een interactief en persoonlijk element om het netwerken te stimuleren. We vroegen tijdens de registratie welke sport bezoekers in beweging bracht. Sport is een persoonlijk onderwerp, waar iedereen affiniteit mee heeft. En met het oog op beweging was het een onderwerp passend bij de thematiek. Aan de hand van feestelijke ballonnen met iconen gekoppeld aan de sporten, werden de bezoekers verdeeld over het netwerkplein. Met sportvragen op de tafels gingen de bezoekers in gesprek over hun favoriete sport. Wie is jouw voetbalheld? Met welke slag zwem jij het liefst? Even geen gesprek over werk, maar over persoonlijke onderwerpen. Zo leer je elkaar écht kennen! Na een afsluitende speech van SG Jan-Kees Goet was de toon gezet; LNV is volop in beweging.

PINO ondersteunde het ministerie van LNV met de volledige organisatie van de medewerkersbijeenkomst. We verzorgden het contact met de locatie, sprekers en deelsessiebegeleiders. Ook namen we de zorgen met betrekking tot de deelnemers uit handen: de registratie, communicatie en begeleiding. We kijken terug op een mooie samenwerking met LNV, en een succesvolle medewerkersbijeenkomst. Arnoud Koers van LNV en onderdeel van het projectteam zegt: ‘’Het is heerlijk om alle logistiek aan PINO over te kunnen dragen. Je kunt je als opdrachtgever dan focussen op de inhoud en er volledig op vertrouwen dat alles goed geregeld is.’’

Mogen we de logistiek ook uit jouw handen nemen?