mer: samen naar de toekomst

Aan de slag met generatie overstijgende opgaven

Rijkswaterstaat organiseerde op 13 oktober de landelijke mer-dag. Bijna 200 professionals met expertise in planvorming en milieueffectrapportage (mer) kwamen op deze dag samen op Buitenplaats Kameryck in Kamerik. Met het centrale thema van de dag ‘mer: samen naar de toekomst’ gingen deelnemers aan de slag met oplossingen voor de grote, complexe en integrale opgaven in Nederland. Aan PINO de vraag om mee te denken over een creatieve invulling van het programma met inspirerende sprekers en het vertalen van inhoud naar interactieve werkvormen.

De dag werd geopend door twee dagvoorzitters: Jos Arts, hoogleraar aan de RuG en young professional van RoyalHaskoning DHV, Hanneke Koedijk. Na een korte kennismakingsactiviteit waarin deelnemers in de zaal zich aan de persoon naast en achter hen introduceerden, gaf Jan Hendrik Dronkers, SG ministerie IenW, een update van de actualiteiten in het werkveld van mer en planvorming. Daarna was het tijd om het creatieve gedeelte van de hersenhelft te activeren met Karl Raats, spreker en procesbegeleider van zakelijke creativiteit.

Na de plenaire aftrap gingen deelnemers in drie rondes van werksessies met elkaar aan de slag. In verschillende samenstellingen werd er gewerkt aan thema’s, vraagstukken, mogelijkheden en de inzet van het mer-instrument bij de planvorming en opgaven voor de toekomst. Tussen de programmaonderdelen door was er volop gelegenheid om met elkaar kennis uit te wisselen en nieuwe netwerkcontacten te leggen. Als afsluiting van de dag nam spreker Jessica den Outer deelnemers mee in haar betoog over de ‘rechten van de natuur’.

Bent u op zoek naar de juiste vorm voor uw vraagstuk?