LEGO SERIOUS PLAY als interactieve werkvorm

Tijdens de werkconferentie voor de regio Zuid-Limburg

PINO heeft in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een werkconferentie georganiseerd voor mensen die werkzaam zijn bij de lokale politie, GGD, GGZ en gemeente. Het doel is om een regionale aanpak te ontwikkelen om mensen met verward en/of onbegrepen gedrag beter te helpen. In Zuid-Limburg hadden ze de primeur, want deze werkconferentie is de eerste uit een reeks. We gaan namelijk het hele land door om alle veiligheidsregio’s te bezoeken!

Tijdens deze werkconferentie werd de eerste stap gezet om een regionale aanpak voor Zuid-Limburg te ontwikkelen. Met elkaar in gesprek gaan, was een belangrijk onderdeel hiervan. Daarvoor hebben we LEGO SERIOUS PLAY ingezet onder leiding van Nico Meyer. Het voordeel van LEGO is dat er geen goed of fout is en iedereen zijn of haar gedachten onder woorden kan brengen door het te bouwen. Eerst bouwen en daarna met elkaar in gesprek gaan over wat iedereen aan tafel heeft gebouwd. De deelnemers waren erg enthousiast en hebben in twee rondes LEGO-bouwwerken gemaakt: de eerste vertegenwoordigde de grootste belemmering voor de optimale samenwerking en de tweede ging over een succesvolle samenwerking. De inzet van LEGO laat mensen out-of-the-box denken, stimuleert de creativiteit en is een effectieve methode om het gesprek met elkaar aan te gaan!

Dagvoorzitter Rob Koops heeft de werkconferentie in goede banen geleid. Het was een gevarieerd middagprogramma met presentaties en video’s van lokale partijen en best practices van de samenwerking tussen politie en GGD/GGZ elders in het land. Het hoogtepunt was de presentatie over de best practice WijkGGD, waarin een wijkagent en een verpleegkundige vertelden hoe zij de samenwerking met elkaar opzoeken. Mooi dat we vanuit PINO een bijdrage leveren aan dit soort maatschappelijke projecten. Al met al een zeer waardevolle bijeenkomst waar de deelnemers na afloop genoeg hadden om over na te praten. De netwerkborrel werd dus goed benut om contacten te leggen. Volgende maand gaan we naar de regio Zaanstreek.

Bent u ook op zoek naar interactieve werkvormen?