Landelijke Ontwerp- en Beoordelingsdag

Krachten gebundeld met kennis over waterkeringen

De congreslocatie Bar Beton Rijnsweerd was op 1 december de centrale ontmoetingsplek voor deelnemers uit het netwerk van het ministerie IenW Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium, Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat, Kennis en Kunde Platform, Inspectie Leefomgeving en Transport en het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Zij kwamen bijeen voor de Landelijke Ontwerp- en Beoordelingsdag met als thema ‘Ken je Kering’. Naast de logistieke en facilitaire organisatie van de dag heeft PINO het projectteam geadviseerd over het programmadesign en dacht mee over geschikte werkvormen voor de deelsessies.

De Landelijke Beoordelingsdag en de Kennis en Innovatie agenda van het HWBP bundelden voor deze dag hun krachten en de kennis over waterkeringen. Ruim 200 deelnemers waren aanwezig en kregen onder leiding van dagvoorzitter Rob Koops een dynamisch plenair programma voorgeschoteld. In de ochtend stond de kunst van het ontwerpen van waterkeringen centraal en daarna volgden twee rondes van deelsessies.

Deelnemers konden in ronde 1 kiezen uit verschillende deelsessies over het thema ontwerpen. In ronde 2 hadden de deelsessies betrekking op het onderwerp beoordelen.  Tussen de sessierondes door werd uitgebreid stilgestaan bij de afronding van de eerste landelijke beoordeling (LBO-1) en de start van de LBO-2. Tijdens de borrel als afsluiting van de dag werd er door het netwerk nog uitgebreid nagepraat.

Zoekt u een partner om uw netwerkbijeenkomst tot een succes te brengen?