Koninklijk bezoek aan Kampen

Opening van nieuwe waterverbinding Reevediep

Met het openen van de sluisdeuren van de Scheeresluis heeft Zijne Majesteit de Koning op 14 maart 2019 in Kampen officieel het Reevediep in gebruik genomen. De nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer is de afronding van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Bij hoogwater zorgt deze verbinding dat het overtollige water makkelijker via de bypass kan worden afgevoerd naar het Drontermeer. De aanleg van het Reevediep is gecombineerd met een gebiedsontwikkeling, waarbij 350 hectare nieuwe deltanatuur is gerealiseerd. Naast minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerde Boerman was PINO ook bij de ingebruikname aanwezig om organisatorisch alles in goede banen te leiden.

Vroeg in touw, door weer en wind

Het was voor PINO het tweede koninklijke bezoek binnen een project in korte tijd. Vorige maand stond ons team van eventmanagers opgelijnd voor de opening van de 3e kolk van de Beatrixsluis. Nu was de eer aan Koning Willem-Alexander om de hoogwatergeul Reevediep bij Kampen officieel te openen. Ondanks dat het terrein en helaas ook de weersomstandigheden in beide projecten vergelijkbaar waren, vraagt elk project bij PINO om maatwerk in de logistieke en facilitaire organisatie en beleving.

Wilt u een koninklijke ontvangst?