Innovatiefestival IenW: Samen innoveren we vooruit

Festival over datagedreven werken en digitale innovaties

Op 23 mei organiseerde een team van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met PINO het eerste Innovatiefestival IenW in het NH Hotel Den Haag. Deze dag stond in het teken van datagedreven werken en digitale innovaties bij IenW. Meer dan 400 deelnemers vanuit alle diensten van IenW en ketenpartners waren aanwezig op het Innovatiefestival om kennis te delen, te netwerken en meer te leren over digitalisering en innovatie.

Het Innovatiefestival werd geopend door Secretaris-Generaal Jan Hendrik Dronkers en pSG Hillie Beentjes. De urgentie van digitalisering werd tijdens de opening al benadrukt in het gesprek dat zij hadden met de dagvoorzitter Diederik Jekel. Hierna volgde een paneldiscussie over digitale innovaties met Afke van Rijn (DG Milieu en Internationaal), Deborah Nas (innovatie-expert en technologie trendwatcher), Ron Kolkman (CIO Rijkswaterstaat) en Arjen Boersma (Directeur ICT ProRail).

Vervolgens lieten collega’s en ketenketenpartners in verschillende workshops zien wat er al gebeurt rond het thema. Keynote sprekers Inge Bryan CEO van Fox-IT en auteur en trendwatcher Menno Lanting namen de zaal achtereenvolgens mee in de wereld van cyber en de do’s en dont’s van innoveren. Het Innovatiefestival werd inhoudelijk afgesloten met een gesprek tussen Diederik Jekel en minister Mark Harbers.

De dag liet de grote urgentie zien die data en digitalisering hebben voor de uitvoering van de taken van IenW, omdat deze het mogelijk maken om efficiënter en beter te weken. Denk aan gerichtere inspecties of op het juiste moment het onderhoud van de wegen en sluizen doen daar waar het echt nodig is. De presentaties, gesprekken en workshops benadrukten bovenal dat de samenwerking tussen beleid, uitvoering, inspectie en ketenpartners belangrijk is.

Het Innovatiefestival was een interessante dag waar het belang van digitalisering en de urgentie om in deze verandering mee te gaan nogmaals werden benadrukt, iets wat we als PINO ook zeker meenemen. Data en digitale innovaties zijn namelijk meer en meer bepalend voor ieders werk en dagelijks leven. Tijdens het Innovatiefestival was PINO verantwoordelijk voor de logistieke en facilitaire organisatie, het begeleiden van de standhouders en sprekers en ondersteunde de opdrachtgever.

Mogen wij uw kennisfestival organiseren?