In gesprek over PFAS

PFAS expert workshop

PFAS-vervuiling in de Westerschelde is een actueel en grensoverschrijdend probleem. Niet alleen Nederland maakt zich zorgen om de waterkwaliteit, maar ook onze buurlanden. Om de kennis over PFAS te vergroten, organiseerde Rijkswaterstaat in samenwerking met de International Schelde Committee (ISC) een expert workshop over dit onderwerp.

De plaats Hulst, gelegen aan de Westerschelde, vormde de locatie voor de PFAS expert workshop. In Den Dullaert kwamen 50 deelnemers uit België, Frankrijk en Nederland samen. Na de plenaire opening, waarbij de gasten werden verwelkomd met een Zeeuwse delicatesse: de bolussen, was het tijd voor een excursie. Met pendelbussen brachten de deelnemers een bezoek aan de Westerschelde. Hier stond lunch klaar en was het tijd om in verschillende subsessies dieper op het onderwerp in te gaan.

Na een plenaire afsluiting was het tijd om de internationale relaties te bestendigen tijdens de borrel. En PINO? Die ondersteunde Rijkswaterstaat bij de organisatie van dit relevante evenement met deelnemersregistratie en -communicatie in verschillende talen, deed de afstemming met de locatie, het inregelen van busvervoer en was uiteraard aanwezig om de uitvoer op de dag zelf in goede banen te leiden.

Op zoek naar logistiek organisatietalent voor uw bijeenkomst?