Goed op drift!

Netwerkdag voor plastic vrije wateren

Op weg naar plastic vrije wateren. Dat is waar 100 professionals binnen de keten van zwerfafval in water op 23 mei jl. samen aan hebben gewerkt tijdens de Netwerkdag Water. Met de rivieren als substantiële bron van de aanwezigheid van plastics in de zee ligt er een belangrijke taak voor alle betrokkenen om nog meer samen te werken. Om hierin vervolgstappen te kunnen zetten lag de focus op het formuleren van een sterke lokale ambitie. Bij Inn Style met uitzicht op de Maarsseveense Plassen, kon Rijkswaterstaat zich geen betere locatie bedenken voor deze bijeenkomst.

We zijn met z’n allen al goed op drift. Dat bleek onder meer uit de vele inspirerende, sterke en hoopgevende (lokale) initiatieven die voorbij kwamen. Zoals Merijn Tinga die als Plastic Soup Surfer een nieuwe actie is gestart: #source2sea. Staand op een SUP board peddelt hij op dit moment de Rijn af vanaf de bron in Zwitserland. Hij laat zien wat er in die 1200 km met de rivier gebeurt door al het plastic zwerfafval dat hij tegenkomt te identificeren en op ‘het bureau te leggen’ van de betreffende verpakkingsproducerende bedrijven. Of Tijl Couzij van Lab Vlieland die de waarde van ons schone kraanwater wil herwaarderen door op festivals vaste waterpunten en herbruikbare flessen in te zetten. Festivals kunnen volgens hem de circulaire economie mede vorm geven.

PINO heeft Rijkswaterstaat ondersteund in de organisatie van de Netwerkdag Water. De dag kende een gevarieerd programma waarin plenair op verschillende momenten korte pitches werden gehouden. Dit werd afgewisseld met workshops over onder meer storytelling, de bedrijfswaarde van cleanups of het binden & boeien van vrijwilligers over een langere periode. Stuk voor stuk verhalen en resultaten die de mogelijkheden en kansen laten zien om de keten samen te brengen en de ambitie te realiseren. Dat inspireert ook PINO en maakt ons vak elke keer weer zo boeiend!

Mogen wij uw netwerkdag organiseren?