Future of Charging Symposium

Een dag waar kennisdeling en inspiratie centraal staan

In de bruisende culturele oase van Amsterdam Noord, Tolhuistuin, vond op 24 november het Future of Charging Symposium plaats. Samen met MRA-Elektrisch organiseerde NKL een dag waar overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en netbeheerders met elkaar kennis konden delen en veel inspiratie konden opdoen. PINO kreeg de opdracht om het symposium logistiek en facilitair te organiseren én had een adviserende rol in het projectteam in het programmadesign.

Nederland staat voor een enorme transitie in mobiliteit. Op weg naar het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord stappen we grotendeels over op elektrisch vervoer. Daarvoor moeten er nog belangrijke vraagstukken worden opgelost. Dagvoorzitter, Pauline de Wilde, nam de bijna 200 deelnemers van het symposium mee in haar gesprek met Roland Ferwerda (NKL) en Maarten Linnenkamp (MRA-Elektrisch) over elektrische mobiliteit in Nederland. Ed Nijpels gaf in zijn keynote zijn visie op elektrische mobiliteit als onderdeel van de energietransitie.

Er zijn creatieve en innovatieve oplossingen nodig om in de mobiliteitstransitie voldoende laadinfrastructuur te realiseren. Aan de hand van drie thema’s gingen deelnemers in verschillende breakout rondes uiteen. Zij gingen aan de slag met ‘Samenhang tussen publiek en privaat laden’. Zochten naar oplossingen voor ‘Eigenaarschap en gebruik van laaddata’ en zoomden in op ‘Netimpact als gezamenlijke verantwoordelijkheid’. Na een korte plenaire terugkoppeling van de thematrekkers konden deelnemers tijdens de borrel napraten over het symposium.

Zoekt u een podium voor uw duurzame transitie?