Fietscafés voor duurzame mobiliteit

Vier duurzame gesprekken over het gebruik van de fiets

Dat Nederland een fietsland is, is algemeen bekend. Maar niet elke Nederlander maakt gebruik van de vertrouwde tweewieler. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde daarom namens de directie Duurzame Mobiliteit het gesprek aangaan met deze doelgroep. PINO organiseerde in samenwerking met het ministerie van IenW vier fietscafés door het hele land.

De vier fietscafés vonden plaats op diverse plekken: Den Haag, Joure, Enschede en Meerssen. We zochten de grote stad op, maar ook het platteland. De gesprekken in het café gingen over hoe de fiets meer in de routine van de doelgroep kan worden geïntegreerd. Welke vervoersmiddelen gebruiken ze nu en wat houdt ze tegen om de fiets te pakken? De ruim 40 deelnemers per café gingen in groepjes in gesprek aan ronde tafels. Bij elk fietscafé bracht de staatssecretaris een bezoek om de bezoekers te spreken.

Zo divers als de locaties waren, zo divers waren de uitkomsten per fietscafé. Er werden veel lokale problemen besproken, maar ook fietsproblemen die golden voor heel Nederland.

Over het algemeen verschilt de fietssituatie in de stad veel met de situatie in het dorp. Deze uitkomsten zijn vastgelegd door onder andere een cartoonist. Een creatieve vorm van verslaggeving!

PINO reisde door heel Nederland en ondersteunde zo het ministerie van IenW met de logistieke en facilitaire organisatie. We regelden de locaties en stemde hiermee de details af. Denk aan de catering, techniek en aankleding. Verder verzorgden we een volledige en actuele deelnemersregistratie.

Organiseert u ook een event op verschillende locaties?