Event Netbeheer Nederland versnelt urgentie energietransitie

Plenaire dialoog brengt ketenpartners samen in de actiestand

Als er een ding duidelijk werd op het jaarlijkse evenement van Netbeheer Nederland, is dat de uitvoering van de energietransitie een versnelling hoger moet. Op donderdag 18 januari kwamen meer dan 150 genodigden bijeen in New Babylon in Den Haag. In een interactief middagprogramma werd er stilgestaan bij de Nationale Uitvoeringsagenda en gingen panelleden en het publiek met elkaar in gesprek over hoe zij samen de uitvoering van de energietransitie kunnen versnellen.

 De jonge dagvoorzitter, Hajar Yagkoubi, opende de middag door een aantal prikkelende stellingen voor te leggen. In de zaal was een grote groep publieke partners, ketenpartners en energiepartners aanwezig. De uitkomst van de plenaire dialoog tussen de sprekers op het podium en de partners in de zaal was unaniem: de urgentie om te versnellen is bij iedereen on top of mind. Die veranderbereidheid vormt input om tot een gezamenlijk Nationaal Uitvoeringsakkoord te komen.

In opdracht van Netbeheer Nederland voerde PINO regie over de uitvoer van het event, adviseerde over een creatieve afsluiting van de dag, nam het uitnodigings- en registratietraject uit handen, zorgde dat de sprekers goed begeleid werden, inventariseerde hun wensen en deed de afstemming met locatie, catering en techniek.

De ideale omstandigheden creëren om jouw doelstellingen te behalen