ERTMS-symposium IT’s happening

Een actueel en verdiepend symposium

Het Spoorwegmuseum in Utrecht was voor zo’n 500 professionals uit de spoorsector de centrale ontmoetingsplek op het Symposium ERTMS, IT’s happening. ERTMS is in de toekomst het standaard treinbeveiligings- en besturingssysteem in heel Nederland, net als in de landen om ons heen. De invoering ervan is een enorme klus, want het spoor én de trein gaan van analoog naar digitaal en daar zijn vele stakeholders bij betrokken. Aan PINO de vraag om het ERTMS-netwerk bij elkaar te brengen met een goed programmadesign.

Het ERTMS-symposium is een middagbijeenkomst met een inlooplunch, plenair programma en een interactief en verdiepend festivalblok. Dagvoorzitter Maarten Bouwhuis leidde het plenair programma in goede banen. Hij had een gesprek met programmadirecteur ERTMS, Gerard Scheffrahn, over de sprong vooruit en complexiteit van het uitrollen van ERTMS. Het verhaal van keynotespreker, Paul Iske, paste perfect in de actualiteit van het symposium. Als Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen benadrukte hij dat bij een grote uitdaging zoals ERTMS, zaken anders lopen dan verwacht. Zijn motto: durf te experimenteren en vergeet er niet van te leren.

Maarten Bouwhuis sprak ook met de gebruikers van ERTMS, een treindienstleider van ProRail en een machinist van de NS. Wat zijn voor hen de voordelen van ERTMS? Daarna was het tijd om te ervaren. Het ERTMS Festivalblok was zo ingericht dat deelnemers hun eigen programma konden samenstellen. Een verdiepende themasessie volgen om vervolgens aanwezig te zijn bij een informatieve sessie over innovaties, simulaties en demonstraties. Er was volop gelegenheid om te zien, te ervaren en vooral van elkaar te leren.

Mogen wij u ontzorgen?