Dijkwerkersdag 2023: de dijken én elkaar versterken

Uitdagingen voor dijkwerkers krijgen plek in dilemmavideo's en panelgesprek

1.500 dijken, 400 sluizen en gemalen, 90 projecten: in Nederland werken 8.000 dijkwerkers aan onze waterveiligheid. Tijdens de Dijkwerkersdag in Congrescentrum 1931 in Den Bosch gingen bijna 800 van deze professionals in gesprek over waterveiligheid in de toekomst en de dilemma’s in hun dagelijkse praktijk. PINO ontzorgde het HWBP niet alleen op het gebied van deelnemerscommunicatie en -registratie, maar verzorgde ook de volledige productie en inhoudelijke voorbereiding van het plenaire programma.

Dijkwerkers staan voor een aantal flinke uitdagingen. Bij de opening van de Dijkwerkersdag, legt Michèle Blom, bestuursvoorzitter van het programmabestuur HWBP namens Rijkswaterstaat er ons een paar voor: de stikstofcrisis, een complexe arbeidsmarkt en versplintering in de waterschapsbesturen maken het werk moeilijk. “Maar, dat moet allemaal niet gaan leiden tot uitstel van besluitvorming. We moeten het lef en de passie hebben om besluiten te nemen. 2050 is dichterbij dan we denken.”

De uitdagingen waar dijkwerkers voor staan, brengen tal van dilemma’s met zich mee. Dagvoorzitter Diederik Jekel bespreekt er een aantal met een gemêleerd panel. Dat doen ze aan de hand van vier dilemmavideo’s, waarvoor PINO met presentator Mark van Welzenis en regisseur Vincent Spee van Sustainable Media het hele land doorging. Van Moddergat tot Wageningen gingen we in gesprek met waterschappers en onderzoekers over dijkendilemma’s.

Elkaar inspireren, mensen leren kennen en vooral ook kennis delen: ook bij de verdiepende middagsessies was daar op de Dijkwerkersdag voldoende ruimte voor. Van participatieprojecten tot chaordisch projectmanagement en tips om innovatie toe te passen. PINO hielp de sessieleiders op weg met facilitators en allerlei creatieve middelen: van stemkaarten tot een eindeloze hoeveelheid flipovers en stiften.

Om de Dijkwerkersdag te laten beklijven schreef een redacteur van Live Magazines dezelfde dag nog twee artikelen over het plenaire programma en de deelsessies. Deze werden samen met de uitnodiging voor een evaluatie naar alle deelnemers verzonden.

Mogen wij u ontzorgen?