De Staat van het Onderwijs

Presentatie, onderwijs-estafette en een live event

Tijdens een livestream op 13 april werd de Staat van het Onderwijs overhandigd aan de ministers van Onderwijs. In dit rapport van de Inspectie van het Onderwijs zijn alle feiten en cijfers bijeengebracht en worden meerjarige ontwikkelingen en resultaten gesignaleerd. In zes webinars werd de inhoud van de publicatie nader toegelicht. De livestream was de aftrap van de Onderwijsestafette. Tijdens de estafette was er ruimte voor partners van de Onderwijsinspectie om oplossingsrichtingen in te dienen voor de thema’s Basisvaardigheden en Kansengelijkheid.

In navolging van de presentie vond op 11 mei de werkconferentie plaats. Tijdens de fysieke werkconferentie gingen deelnemers met elkaar in gesprek over de volgende stap. Dit werd gedaan door de oplossingen die in de estafette waren gepresenteerd, verder te onderzoeken met input van zowel wetenschappers als professionals uit de praktijk: leerkrachten en docenten, schoolleiders en bestuurders. In de Van Nellefabriek vond zowel het inhoudelijke programma plaats als een diner en borrel in de avond. PINO ontzorgde de Inspectie van het Onderwijs bij de projectorganisatie, productie en uitvoer van de presentatie, de estafette en de werkconferentie.

In voorbereiding voor de presentatie en onderwijsestafette verzorgde PINO de technisch draaiboeken, eventvormgeving en deelnemersregistratie. Op de dagen van de livestream was PINO aanwezig in de studio om de sprekers te begeleiden en de regie te verzorgen. In voorbereiding op de werkconferentie verzorgde PINO de deelnemersregistratie en -communicatie en onderhield als spin in het web het contact met alle personen die een bijdrage leverden aan de dag. Tijdens de werkconferentie zelf was PINO aanwezig om de ontvangst te verzorgen, inclusief badges en lanyards voor alle deelnemers, en het verloop van de verdere dag in goede banen te leiden.

Mogen wij u ontzorgen?