De Staat van het Onderwijs 2024

Volg het goede voorbeeld!

Scholen en opleidingen die de onderwijskwaliteit en basisvaardigheden niet op orde hebben zouden meer voorbeeld moeten nemen aan scholen waar het wel goed gaat. Daarvoor pleit de Inspectie van het Onderwijs op basis van de bevindingen in De Staat van het Onderwijs 2024. Ook dit jaar organiseerde PINO het congres waar de Inspectie van het Onderwijs ‘De Staat’ presenteerde.

Ondanks drukke agenda’s van schoolbestuurders, docenten, beleidsmedewerkers en ouders was het congres dit jaar zeer in trek. Al ruim voor het evenement werd gewerkt met een wachtlijst om nog deel te kunnen nemen. Gelukkig was voor alle thuisblijvers de plenaire opening te volgen via een livestream, met gebarentolk. Ruim 900 deelnemers maakten het live mee in DeFabrique. Zij keken toe hoe leerlingen uit groep 7 van de Bavokring uit Rotterdam met een dans het congres openden. Daarna werd ‘De Staat’ gepresenteerd en overhandigd aan minister Paul.

Alle fysieke aanwezigen gingen vervolgens in drie rondes en maar liefst 33 sessies aan de slag met thema’s als basisvaardigheden, sociale veiligheid en passend onderwijs. PINO ondersteunde de Inspectie van het Onderwijs op verschillende vlakken. Zo verzorgde PINO de registratie en productie en ontzorgden we alle sessieleiders en sprekers door alle gewenste materialen klaar te leggen. Door de grootte van DeFabrique besteedden we extra aandacht aan aanvullende bewegwijzering naar alle zalen.

Mogen we met je meedenken?