De Staat van het Onderwijs 2023

Aan de slag met taal, rekenen en burgerschap

Ook dit jaar organiseerde PINO met de Inspectie van het Onderwijs het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs. Tijdens dit congres presenteert de Inspectie haar jaarlijkse rapport waarin licht- en aandachtspunten voor het Nederlandse onderwijs worden besproken. In DeFabrique kwamen ruim 900 docenten, schoolbestuurders, beleidsmakers, leerlingen en ouders bij elkaar om de presentatie van ‘De Staat’ te volgen. Nog eens 500 kijkers keken mee via de livestream.

Inspecteur-generaal Alida Oppers presenteerde en overhandigde het rapport aan minister Dijkgraaf en minister Wiersma. Het grote publiek werd bereikt door aanwezigheid van diverse media, waaronder NOS en NPO1. In het rapport worden belangrijke conclusies getrokken over de staat van het onderwijs. Als we de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap willen verbeteren en leerlingen en studenten gelijke kansen willen bieden, moeten besturen daar meer regie in nemen. Er zijn lichtpunten in de ontwikkeling van basisvaardigheden en kansengelijkheid, maar om de neergaande trend echt te keren is een stabiele langetermijnstrategie hard nodig. Besturen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Na de plenaire opening, met gebarentolk, was er een uitgebreid programma met deelsessies voor alle fysieke aanwezigen. In drie rondes gingen zij in diverse werkvormen aan de slag rondom bovengenoemde thema’s. PINO ondersteunde de Inspectie van het Onderwijs op verschillende vlakken. Zo verzorgde PINO de registratie en productie en ontzorgden we alle sessieleiders en sprekers van maar liefst 31 sessies door alle gewenste materialen klaar te leggen. Door de grootte van DeFabrique besteedden we extra aandacht aan aanvullende bewegwijzering naar alle zalen.

Wilt u ook een congres organiseren?