Dag van de Volkshuisvesting

Een succesvolle eerste editie

Volkshuisvesting is weer terug van weggeweest, want we staan voor een enorme opgave. Tot en met 2023 moeten we 981.000 woningen bouwen die betaalbaar, bereikbaar en duurzaam zijn en staan in leefbare en veilige wijken. Dit waren dan ook de vier belangrijkste thema‘s waar tijdens de eerste editie van de Dag van de Volkshuisvesting in Congrescentrum 1931 in `s-Hertogenbosch volop aandacht aan werd besteed. Vele volkshuisvestelijke stakeholders kwamen samen om te bespreken waar het goed gaat, waar het knelt, wat oplossingen (kunnen) zijn en wat partijen van elkaar nodig hebben.

Terwijl de ruim 1300 deelnemers het gesprek aan gingen of zich lieten informeren en inspireren, ontzorgden wij de organisatoren en de deelnemers.
Wij stonden deze dag in onze kracht en hadden de regie tijdens het plenaire ochtendprogramma, faciliteerden de sprekers en sessieleiders, richtten het innovatieplein in en verzorgden de catering.

Met de organisatie van maar liefst 50 deelsessies en enkele rondleidingen maakten we het voor iedereen mogelijk om inspiratie op te doen over slimme oplossingen: van architectuur tot projectontwikkeling en van bouw tot techniek

De dag werd geopend met een toespraak door Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordering waarna er een Talkshow over woningbouw, betaalbaarheid, verduurzaming en leefbaarheid & veiligheid met prominenten. Sprekers Gerrit Hiemstra en Paul Iske deelden hun visie op de kwesties en trokken veel toehoorders en het verplaatsbare straatje met 5 modulaire flexwoningen op de Tramkade werd goed bezocht.

PINO bracht het allemaal samen tijdens de Dag van de Volkshuisvesting en de opdrachtgever was uitermate tevreden.

Mogen we met je meedenken?