‘Als ik later groot ben…’

Symposium beroeps- oriëntatie op de basisschool

Hoe kun je voorkomen dat kinderen al op jonge leeftijd onbedoeld een beroep in de techniek of wetenschap uitsluiten? Hoe kunnen we als school, onderwijsorganisatie en bedrijf samenwerken om het vakgebied aan te laten sluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen? Dit vraagstuk legden TechniekTalent.nu en Jet-Net & TechNet op 23 mei voor aan de 80 deelnemers van het symposium in Museum en Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht. Het werd een inspirerende en interactieve middag, met keynotes en verrassende inzichten van onderzoekers uit Italië, Engeland en van onze eigen Universiteit van Twente. PINO stond voor de logistieke en facilitaire organisatie van deze middag.

Aansluiten bij de belevingswereld

Dagvoorzitter Jorn Matena kondigde aan om de bijeenkomst te starten met een ludieke activiteit: de Impliciete Associatietest. Deze test maakt je namelijk bewust van je onbewuste vooroordelen of impliciete voorkeur ten aanzien van in dit geval techniek en wetenschap bij de jonge generatie. Dit is precies wat TechniekTalent.nu en Jet-Net & TechNet deze middag wilden markeren en waarover ze met deelnemers over in gesprek zijn gegaan.

 

Opvallend is dat scholieren positief denken over wetenschap, maar hierbij meteen denken aan Einstein en Marie Curie of zelfs Sheldon van the Big Bang Theory. Ze waren superslim en dus denken kinderen dat zij ook briljant moeten zijn om in de wetenschap of technologie te kunnen werken. Daarom is het belangrijk dat de context van wetenschap en techniek aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Door het persoonlijk te maken en passend bij de directe omgeving van het kind.

Wilt u aansluiten bij de belevingswereld van uw doelgroep?