Buiten de Randstad

De laatste tijd is er meer aandacht voor het Nederland buiten de Randstad. Voor gebieden die stedelingen al snel het platteland of de provincie noemen. Dat daar net zulke spannende dingen gebeuren als in de bekende postcodegebieden, weten we bij PINO al lang. Want we komen er vaak en graag.

We merken het wél, dat de rest van Nederland zichzelf meer in de kijker heeft gespeeld. Vooral aan de groeiende vraag om evenementen niet alleen in Randstadsteden te organiseren, maar ook op andere plekken. En vragen opdrachtgevers het niet, dan stellen wij graag zo’n ander stukje Nederland voor. Wat ook kan en wat we steeds vaker doen, is een rondtrekkend evenement. Een serie bijeenkomsten, waarbij dus niet heel veel deelnemers naar die ene locatie midden in het land komen, maar wij kleinere gezelschappen op meerdere plekken in het land bij elkaar brengen. Die sessies worden interactiever en intiemer, omdat ze wat kleinschaliger zijn. Terwijl de optelsom van al die kleinere bijeenkomsten vaak groter is dan het resultaat van dat ene grote evenement.

De optelsom van al die kleine bijeenkomsten is vaak groter

Voor veel organisaties en hun doelen leent dat uitgangspunt zich goed. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben we in maart en begin april een serie van vijf evenementen over de Nationale Woon- en Bouwagenda opgezet. Met een editie in Amsterdam en Rotterdam, maar ook in Eindhoven, Leeuwarden en Ede. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil Nederlanders laten meedenken over hoe je fietsgebruik kunt stimuleren. Wij maken dat mogelijk met vier Fietscafés: in Den Haag, Joure, Enschede en Meerssen. Voor de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport houden we op maar liefst vijftien plekken in Nederland een werkconferentie. En voor ambtenaren die zich met Integraal Rivier Management bezighouden, planden we al meerdere field trips op de fiets. Wij komen écht overal.

Wilt u ook met uw idee of doelstelling on tour om meer deelnemers beter te betrekken, dan kunnen wij daar mooie plannen voor maken. En vooral vertellen hoe goed dat werkt.

Pieter Schure

Wilt u een roadshow om uw boodschap te vertellen?