Dicht bij ons bed

Morgen mogen we stemmen. Dit keer pakken we het rode potlood op voor de waterschappen en de Provinciale Staten. Voor sommigen klinkt dat als een ver-van-mijn-bed-show. Voor PINO voelt het juist dichtbij. En dat heeft een reden.

Bij PINO kennen we inmiddels de waarde van de waterschappen en andere organisaties die zich met water bezighouden. Dat komt omdat we al jaren talloze bijeenkomsten en evenementen met en voor ze mogen organiseren. Bijvoorbeeld de landelijke Waterschapsdag en de uitreiking van de Waterinnovatieprijs. Maar ook de Dijkwerkersdag die op 6 april weer staat te gebeuren en op dit moment zijn we in New York ter voorbereiding van de New York Water Week (22 t/m 24 maart). Door al die activiteiten rond waterbeheer weten we er nu best wat van. In ieder geval genoeg om te beseffen dat we in Nederland niet kunnen zonder knappe koppen die nadenken over onze sloten, beken, rivieren, meren en kustlinies. Over onze riolen en onze dijken. Zodat we veilig zijn voor het water, voldoende water hebben en schoon water hebben. Dat vinden we meestal vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Bij PINO hebben we tientallen keren vanuit de coulissen kunnen zien hoeveel mensen daar iedere dag met hart en ziel aan werken.

Door ons vakgebied horen en zien we veel. Dat maakt ons nog meer bewust van wat er speelt in de maatschappij.

Door het organiseren van evenementen horen en zien we veel. Het maakt ons bewuster van wat er speelt in onze maatschappij. Onderwijs, voeding, klimaat, innovatie: er zijn allerlei thema’s waar we door ons werk een bredere blik op hebben gekregen. Daarom kijken we nu bijvoorbeeld al uit naar het New Energy Forum: het evenement op 22 juni over baanbrekende initiatieven in de energie- en mobiliteitstransitie. We zijn benieuwd welke pioniers we daar ontmoeten en welke creatieve innovaties we mogen laten zien. Al die belangrijke thema’s spelen ook in de lokale, de provinciale en landelijke politiek. Wat ze daar beslissen, gaat ons allemaal aan. Het is dichter bij ons bed dan we denken. Dus wat u waar ook van vindt: pak morgen dat potlood op en laat uw stem horen!

Klaar met het inkleuren van het stembiljet? Schets ons daarna eens de contouren van uw ideale bijeenkomst over úw lievelingsthema. Dan maken wij een heel mooi voorstel.

Tessy Miltenburg

Wilt u de contouren van uw event scherper krijgen?