Onze cirkel is rond

PINO’S blog november 2017

Circulair is meer dan een modewoord. Iedereen lijkt op zoek naar manieren om zo weinig mogelijk weg te gooien. Bij PINO houden we ook niet van verspillen. We maken de cirkel het liefst zo rond als de O in onze naam.

Geld, water, energie, voedsel, ideeën…: verspillen is zonde. Zo weinig mogelijk weggooien vraagt om andere grondstoffen, andere productieprocessen en slim hergebruik. Daarmee buig je de lijn van elke levenscyclus om tot een cirkel. Bij PINO hebben we ook die handschoen opgepakt. Natuurlijk aangestoken door allerlei projecten die we op dit vlak voor klanten organiseren. De Klimaattop Noord NL 2017 bijvoorbeeld, die we net weer achter de rug hebben. Daar liet een hele rij pioniers en plannenmakers uit Groningen, Drenthe en Fryslân zien hoe je werk maakt van de energietransitie. Als groot fan van Friesland ben ik er maar wat trots op dat juist deze provincie praten verruilt voor aanpakken. En laten we eerlijk zijn: als we dat niet doen, komt er nooit meer een Elfstedentocht.

Bij PINO gaan we op onze manier ook zuinig met alles om. Voor draaiboeken, planningen en inschrijfformulieren hebben we, heel efficiënt, vaste formats. Zo kunnen we die grondstoffen steeds hergebruiken en verspillen we geen nutteloze energie. We delen ook voortdurend ideeën met elkaar en lessen die we trekken uit wat we doen. Dan gaat geen enkel goed idee en geen enkele kostbare les verloren. Als we leveranciers inschakelen, letten we ook op of die op een groene manier hun werk doen. Maar het belangrijkste van alles: in onze plannen stopt de communicatie niet na een evenement. We houden de energie vast en trekken de cirkel door naar een volgende ontmoeting. De kracht van ontmoetingen tussen mensen geen lek laten oplopen: dat is voor ons een circulaire aanpak van communicatie en evenementen.

Zullen we binnenkort samen cirkels trekken? Gewoon beginnen met de kringen die twee kopjes koffie op tafel achterlaten? Roep maar wanneer!

Jeroen Coers