Schakeldag 2018

Durven door gewoon te doen

Durf te doen, pak de kansen! Dat was het thema van de Schakeldag die Rijkswaterstaat op 26 juni voor het dertiende jaar organiseerde. In 1931 Congrescentrum in ’s-Hertogenbosch lieten ruim 850 medewerkers van overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven zich bijpraten over wet- en regelgeving in het fysieke domein. PINO mocht dit jaar voor de Schakeldag wederom het concept design met sfeer en beleving, de communicatie voor de werving en registratie en het projectmanagement van de logistieke en facilitaire organisatie verzorgen.

Een nieuwe mindset

Na jaren van nadenken, is de in ontwikkeling zijnde Omgevingswet voor alle betrokkenen steeds beter in te zetten. De tijd is rijp voor een focus op de praktisch werking ervan. Dát werd de insteek van de Schakeldag 2018. Dit vergt moed om te durven experimenteren en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Keynote spreker, coach en procesbegeleider, Karl Raats, kan hier als geen ander met creativiteit en de nodige humor in begeleiden. Welke tools zijn in ontwikkeling en welke al beproefd en werkend? Die leerervaringen kwamen in verschillende workshops naar voren.

De Schakeldag biedt uiteraard ook volop gelegenheid om te netwerken en van anderen te horen hoe zij zich voorbereiden op de Omgevingswet. Met de nieuwe wet- en regelgeving in het hoofd gingen deelnemers in meerdere kennissessies aan de slag met nieuwe manieren van werken, maatschappelijke onderwerpen, digitalisering en pilots. Want, oefenen is het nieuwe leren, fouten durven maken de nieuwe mindset.