Samenwerken aan waterkwaliteit

Chrysanten als decor bij presentatie cijfers

Te midden van een veld met prachtige Chrysanten presenteerde het Hoogheemraadschap van Delfland de cijfers van de chemische waterkwaliteit. In het moderne kascomplex van Leen Middelburg Chrysanten liet het waterschap zien hoe zij samen met gemeenten, LTO Glaskracht en tuinders, agrariërs en andere gebruikers van het gebied werken aan schoon en gezond water. Voor PINO een niet alledaagse locatie voor een bijeenkomst, maar dat maakt het eventvakgebied voor ons bureau ook zo boeiend.

Route naar schoon water gevonden

De kwaliteit van het water in de Westlandse glastuinbouwgebieden is vorig jaar flink verbeterd. Ondanks dat er nog steeds verboden middelen worden gemeten, zijn de samenwerkende partijen blij met de behaalde resultaten. Die resultaten bevestigen dat de weg naar schoon water weer is gevonden. De omgeving en afnemers verwachten dat ondernemers in de glastuinbouw op een verantwoorde manier telen. Schoon water is daarom voor hen van groot belang. De organisatie van deze bijeenkomst lag in handen van PINO; van uitnodigen, de rondleiding, presentatie tot en met de afsluitende borrel.