Samen scherp!

Incident Management Event 2019

Incident Management (IM) is niet meer weg te denken op onze wegen. Het geheel aan maatregelen om de weg zo snel mogelijk vrij te maken na een incident vormt een belangrijk onderdeel van het verkeersmanagement in Nederland. Een belangrijke reden om samen te komen. Op zowel 26 september als 3 oktober kwamen in totaal bijna 1200 hulpverleners naar Nijkerk en Nieuwegein voor hét Incident Management Event van 2019. PINO ondersteunde de registratie en logistieke organisatie.

Samen scherp! Dat was het thema eind september en begin oktober. Iedereen die betrokken is bij Incident Management werd uitgenodigd om zijn kennis te verscherpen. Wat moet je doen bij ongevallen met elektrische vrachtauto’s en bussen? Wat is het effect van de kleur van het zwaailicht op de omgeving? En wat is er nodig om de afhandeling van incidenten te verbeteren? Verschillende IM-experts namen het woord. Van truckspecialisten en verkeerspsychologen tot communicatieadviseurs van meldkamers en centrales. Gezamenlijk werden de IM-vraagstukken toegelicht. En ook de interactieve kennisquiz zorgde voor veel verheldering én enthousiasme bij het publiek. Een geslaagde bijeenkomst voor Rijkswaterstaat en de andere betrokken partijen!